Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

psycholoog

Er is een duidelijk verschil tussen een psycholoog en psychiater. Ten eerste is er het verschil op het gebied van opleiding. Een psycholoog heeft drie jaar (klinische) psychologie gestudeerd en heeft daarna een master van twee jaar gedaan.

Een psychiater heeft eerst 6 jaar geneeskunde gestudeerd en heeft zich daarna in vierenhalf jaar gespecialiseerd als psychiater. De psycholoog heeft dus een andere soort studie gevolgd dan de psychiater. De psycholoog is vooral gespecialiseerd in het verhelpen van psychische problemen, terwijl een psychiater zwaardere psychische problemen aanpakt.

Het grootste verschil is dat een psychiater een arts is en medicijnen mag uitschrijven, terwijl een psycholoog geen arts is en dat niet mag doen.

bloem

1a) Het werkveld van de psycholoog

Een psycholoog kan werken bij een psychologenpraktijk of een eigen psychologenpraktijk beginnen. Daarnaast kan een psycholoog na zijn/haar universitaire studie ook specialiseren in andere richtingen zoals schoolpsychologie of organisatiepsychologie.

Je kunt dus als psycholoog alle kanten op waardoor je niet kunt spreken van één werkveld. De meeste kiezen toch voor klinische psychologie en worden daarmee gezondheidspsycholoog. Zij voeren dan gesprekken met cliënten die kampen met psychosociale problematiek. Wanneer de problemen een biologische oorzaak hebben worden ze verwezen naar de psychiater.

1b) Werkwijze psycholoog

Iedereen die met psychische problemen kampt kan bij een psycholoog terecht. Je kunt door de huisarts doorverwezen worden naar een psycholoog. Die is een deskundige die zich gespecialiseerd heeft in de geestelijke gezondheidszorg. Een psycholoog luistert naar je probleem en door je gerichte vragen te stellen leidt hij/zij het gesprek zodanig dat jij antwoord vind op je vragen.

Je kunt het vergelijken met een coach. Echter is er een duidelijk verschil. Een psycholoog heeft veel kennis over de geestelijke gezondheid en kan je daarom aan de hand van gespreksvoering gericht begeleiden naar oplossingen. Het beroep van psycholoog is niet beschermd, dus bij wijze van kan iedereen zich psycholoog noemen.

2a) Het werkveld van de psychiater

Een psychiater is een medische specialist en richt zich op diagnostiek, indicatie, behandeling, functieherstel en preventief voorkomen van psychiatrische aandoeningen. Een psychiater houdt zich bezig met complexere, risicovoller en ernstige psychische problematiek. De psychiater werkt samen met andere specialisten binnen en buiten de gezondheidszorg.

Het gaat dus om de interactie tussen lichaam en geest. De diagnostiek en behandeling zijn gericht op het denken, voelen en willen. De psychiater houdt bij zijn behandeling rekening met de sociaal- maatschappelijke en culturele contexten van de patiënt.

2b) Werkwijze van de psychiater

Net zoals de psycholoog voert een psychiater gesprekken met patiënten. Echter zijn de onderwerpen waarmee de patiënten komen zwaardere problematische problemen. De gesprekken kunnen ook in bijzijn van ouders of andere familie gevoerd worden. De problemen hebben een biologische karakter waardoor de behandeling naast gesprekken uit medicijnengebruik bestaat. Een psychiater is een arts waardoor hij/zij deze medicijnen mag voorschrijven. Een psychiater kan ook kiezen voor een psychotherapeutische benadering. De psychiater overweegt welke behandeling past bij de klachten.